Wróć

O nas

Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wsparcie językowe on-line
Wyniki niedawno przeprowadzonego badania internetowego pokazały, że użytkownicy Getionary oczekują ciągłych zmian i ulepszeń. To dlatego Getionary stale się rozwija i rozbudowuje, a my poszukujemy nowatorskich rozwiązań, które pozwolą jak najlepiej sprostać potrzebom internautów.
Zmiany, którym poddawany jest serwis Getionary, są związane z projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne — zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej).
Całkowite wdrożenie tego projektu oznaczać będzie powstanie platformy językowej o międzynarodowym zasięgu. Jej zadaniem będzie umożliwianie wsparcia językowego za pośrednictwem różnych kanałów dostępu (w tym poprzez sieci mobilne). Naszym celem jest stworzenie społeczności internautów skupionej wokół tematu komunikacji językowej. Co istotne, jej członkowie będą mogli nie tylko korzystać z rozmaitych, unikalnych zasobów językowych, ale również tworzyć własne słowniki i dzielić się nimi, także na zasadach komercyjnych. Według naszej wiedzy będzie to pierwsza tak rozbudowana i zaawansowana usługa dostępna w sieci. Zmiany, którym poddawany jest serwis Getionary, są związane z projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne — zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej).
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej